Sanki


SANKI - sąsiedztwo górek i pagórków zapewnia możliwość jazdy na czym popadnie: sanki, jabłuszka (dupoloty), nartosanki, worki ze słomą.